Programunk!

Kiemelt programjaink

A világon egyedülálló, revolúciós választási és parlamenti reform, az egyenkénti párthatalmak végleges megszüntetésére a kétkamarás parlamenti rendszer bevezetése mellett: montblanc replica

1.Revolucios_parthatalmi_reform.pdf

Független, népjelölteket a törvényhozásba! Vesszen a mindenkori párthatalom! 30 éve megy a csere bere, fejezzük be végre!

2.Fuggetlen,_nepkepviselok.pdf

NYUSZO: A nyugdijas mélyszegénység megszüntetése

3.NYugdij_szolidaritas.pdf

Magyarországon a politikai pártok olyan mély gazdasági, hitelességi és morális válságba kerültek, hogy a választók teljesen elfordulnak t?lük, elutasítják közrem?ködésüket a választások idején is. Visszahívhatóságuk egy régi, jogos követelésünk!

4.Kepviselok_visszahivhatosaga.pdf

 

További programpontjaink:

Rendszerváltás

Történetileg hosszú fejlödés során kialakult második kamarák legföbb szerepe, fajtájától, összetételétöl függetlenül, a fék, illetöleg a kontroll szerep.....

parlament.pdf

NER

a centrális erötér, az a választási rendszer, amelyik megannyi sajátos megoldással biztosítja, hogy akár a felnött népesség 20-25 százalékának támogatásával is meglegyen a fideszes parlamenti többség....

a_NER_ellen.pdf

Tanitás, oktatás

A „Magyar Alternativa“ megreformálja az oktatást, hiszen ha az oktatásba, tanárokba, iskolai infrastrukturákba invesztálunk, akkor az ország jövöjébe invesztálunk

oktatasi_program.pdf

Adó

A „Magyar Alternativa“ nem lemásolni akarja egy adott ország adórendszerét, de mindenképpen ezek mintájára fog egy mindenki számára igazságosabb, adórendszert bevezetni, ami által több pénz marad a munkavállaló zsebében és ugyanakkor az állam is profitál, nem utólsó sorban a rengeteg új milliárdos révén…….

adozasi_programunk.pdf

Politikus bérek

egy egységes, átlátható politikai bérrendszert kell felállítani, hasonlóan, mint a képviselt polgárok helyzetében is.

berrendezes.pdf

Egészségügy

A „Magyar Alternativa“ beindit egy új finanszírozási reformot:

Nemcsak több pénz kell az egészségügybe, hanem azt hatékonyabban kell elosztani. Uj magánbiztositók megjelenése az egészségügyi piacon (németországban 118 !! betegbiztositó – Krankenkasse -  müködik) hiszen nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar állam önmagában nem tudja biztositani a minöségi ellátást....

EU_programunk.pdf

Munkaügy

Csökkenteni kell a munkavállalók és a munkaadók járulékait (új adó rendszer) Több támogatás kell a magyar termékek és vállalkozások felfuttatására. Legyen magyar nemzetközi termék amivel kiléphetünk a piacra. Ne a politikusok, hanem a vállalkozók fedezzék fel a piaci réseket.....

munka_es_gazdasag.pdf

Munkanélküliség / közmunka

A munkaadói járulékok (idöleges, max egy évre szóló) csökkentésével, eltörlésével léphet fel az állam a munkanélküliség ellen.....

A közmunkát csak piaci igény felé orientálódó átképzéssel lehet megszüntetni, visszaszoritani.....

Mu.Ko._irasunk.pdf

Korrupció

A „Magyar Alternativa“ eltörli a kampány és propaganda minisztériumot és helyette egy korrupcióellenes ügyészséget fog létrehozni, melynek hivatása az lesz, hogy állandó jelleggel vizsgálja a hivatali és politikai személyek szerepét az üzleti életben. Mindezt pártirányzattól függetlenül, önálló itélkezési szinten.....

a_korrupcio_ellen.pdf 

Összeférhetetlenség a közszférában

"...nem fordulni a társadalom egy osztálya ellen sem, nem kedvezni a társadalom egy osztályának sem, hanem ellene fordulni minden olyan tevékenységnek, amely a képvisel? függetlenségét érinti…”

osszeferhetetlenseg.pdf

Menekült Politika

Nem a migrációra, igen a humanitárius segítségre.

Migracio.pdf

EU pénzek pazarlása

A „MagyarAlternativa“ teljesen új keretek közt fogja felosztani az eu-s pénzeket úgy, hogy abból a magyar gazdaság profitáljon anélkül hogy egy „holdudvar“ létrejöhessen. A meglévö „exclusive“ élösködö és kiváltságos köröket pedig könyörtelenül felszámolja.....

Eu_tamogatasok.pdf