page

Visszahívhatóak !

Magyarországon a politikai pártok olyan mély gazdasági, hitelességi és morális válságba kerültek, hogy a választók teljesen elfordulnak tőlük, elutasítják közreműködésüket a választások idején is.

A mandátum kifejezés a latin mando (mandare, mandavi, mandatum) igéből származik, aminek jelentése: swiss replica watches valakire rábízni valamit, megbízni valakit valamivel, valakit valamire utasítani stb.; a mandátum tehát megbízást (,,megbízólevelet") jelent.

Egyet mindjárt az elején le kell szögezni. A képviselőnek minden jogi segítség meg jár ahhoz, hogy munkáját külső fenyegetések, ellentétek, megfélemlítések nélkül folytathassa. Ebből az okból élvezi a mentelmi jogot. A küldöttnek ugyanakkor a megválasztásával, közjogi kötelezettsége keletkezett az általános választói utasítás teljesítésére, ennek a kötelezettségnek a teljesítéséről kell beszámolnia, s mindezek logikus következményének kell, hogy legyen a visszahívhatósága is.

Mentelmijog és visszahívhatóság? Nem keletkezik itt egy ellentmondás?

Nem.

A mentelmijog fő rendeltetése az, hogy a képviselők személyes biztonságának fokozott védelmével óvja a törvényhozó testület függetlenségét a parlamenten kívüli illetéktelen befolyásoktól és zaklatásoktól. Ezen nem is szeretnénk változtatni, hiszen az a nép érdeke is, hogy a képviselő a lehető legjobb körülmények között végezhesse a megbízatását.

Természetesen ez is megszüntethető amennyiben a képviselő törvénytelen dolgokba keveredik.

Az 1990 előtti törvényt alkalmazzuk újra, mivel ez már létezett és működött Magyarországon. replicastalk (1983. évi III. törvény X. fejezet 89. paragrafus (1) bekezdése)

Ennek leporolásával, kiegészítésével és időszerű változtatásaival megalkotjuk a képviselői visszahívhatóság törvénytervezetét.

A törvény alapja a ,,visszahívás" értelemszerű alkalmazása. A helyi vagy országos képviselőt választói tették küldötté, ők delegálták, küldték a képviselőt a törvényhozási grémiumokba, tehát ugyanazon személyek hívják vissza, akiknek a küldött már nem tesz eleget az elvárásainak vagy jogaival visszaél a választóik hátrányára.

Valljuk be őszintén. talán mi sem viselkednénk másképpen, talán mi is más szemmel

mérlegelnénk dolgokat, ha tudjuk, túl nagy árat nem kell fizetnem a tévedésemért a, hibáim következményei (már amennyire vannak) belátható, elviselhető keretek között mozognak....

Ha a felelős politizálás nem megy az önkontrollon keresztül, akkor a választók kezébe kell adni a szankció lehetőségét!

Vida Miklós volt az első magyar országgyűlési képviselő, akivel megesett az a csúfság, hogy visszahívták

http://index.hu/belfold/tegnapiujsag/2008/03/13/1989_vida_miklos_orszaggyulesi_kepviselo_lemond_miutan_visszahivtak/

A mandátumától való megfosztását az egy évvel korábban alakult Fidesz műegyetemi csoportja kezdeményezte.

A Fidesz lavinát indított el, 1989-ben egy sor képviselőt visszahívtak, vagy lemondtak önként. Megszűnt a mandátuma, a többiek között, Apró Antalnak (Szeged), Krorm Mihálynak (Kiskunfélegyháza) Gajdos Ferencnek, Dauda Sándornak, Cservenka Ferencnének (Gödöllő)

1989 nyarán és őszén közel 100 képviselő ellen indult visszahívási eljárás, és egy kivételével mindegyik esetben összejött a 10 százalékos támogatás.

Visszahívásról szóló szavazásra azonban sehol nem került sor. Huszonöten (köztük olyan mozgalmárok, mint Cservenka Ferencné, Korom Mihály, Losonczi Pál, Várkonyi Péter, Apró Antal) lemondtak mandátumukról.

A többiek esetében az eljárás okafogyottá vált, mert az Országgyűlés 1989 decemberében 1990. március 16-i hatállyal kimondta feloszlását.

http://index.hu/belfold/tegnapiujsag/2009/01/19/1989_cservenka_ferencne_visszahivasa/

Miután a jelenlegi kormánypárt többször is kikerülte a népszavazást egy-egy bukásra ítélt törvény ellen (inkább visszavonták azt) és a hajdani politikusok is inkább időben lemondtak mintsem, hogy eljárás indulhasson ellenük, ennek a ,,trükknek" az elejét vesszük!

Új módosítás:

Egy visszahívási eljárás - amennyiben minden feltétel teljesítve lett - nem lesz soha „okafogyott"

Az eljárást akkor is végig kell vinni, ha adott esetben a képviselő elővigyázatosságból már előtte visszaadta a mandátumát és igy szeretné az eljárást megakadályozni. Ez azért fontos, mert a visszahívott politikust 3 évre eltiltjuk mindennemű politikai, állami és közhivatali munkától, szerepléstől, úgy egyéni, mint párt színekben is. Párttag maradhat az illető, az a párt belügye, hogy mit kezd egy „bukott" politikussal.

Új módosítás:

Hogy ne ismétlődhessen meg újra a Fidesz féle (vagy bármely más kormánypárt) ellenzéki párttagok irtogatása, az új törvény, már csak civil polgároknak enged visszahívási eljárást indítani (civilek juttatták be a képviselőt, ők is hívják vissza)

Ez a folyamat semmi másban nem különbözik attól, mint amivel a választópolgárok is nap mint nap konfrontálva vannak, legyen az a munkahely (felmondás), közlekedés (jogosítvány) vagy bármi nemű szabálysértés (feljelentés)

A törvény szerint a választópolgárok 10 százalékának javaslatára a képviselő visszahívásáról tartandó szavazást kell kiírni. A 10% csak az indítvány beadásához szükséges, utána az összes szavazópolgár egyszerű többsége dönt. A részvételnek el kell elérnie az 50%-ot, hogy érvényes legyen (ez ma is így van a véleménynyilvánító népszavazás esetében) és a résztvevők szavazatának az egyszerű többsége vezethet a sikerhez.

A törvényt ugyanazon paraméterek használatával kell úgy Önkormányzati, mint Országgyűlési szinten alkalmazni

Listás képviselő esetén a küldött párt, tagjai közül új képviselőt nevezhet a mandátum vesztő helyére.

Új módosítás:

Mindkét esetben a visszahívási eljárásban elmarasztalt (mandátum vesztő) képviselő 3 évig nem szerepelhet sem EVK sem pedig listás szinten a parlamentben.

Választási bizottságok:

Nemzeti Választási Bizottság,

Területi választási bizottság,

Országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság,

Helyi választási bizottság,

Szavazatszámláló bizottság.

Új módosítás:

A bizottságok csak és kizárólag a beadott ajánlások számát azok hitelességét ellenőrzik. Maga az ajánlás nem igényel több döntő bizottsági helybenhagyást: Az, az érvényes ajánlások által maguktól értetődik.

A közelmúlt népszavazási próbálkozásait eddig szinte minden esetben valamelyik bizottság vétója akadályozta meg valamiféle mondva csinált ellenvetéssel. Ez, ezzel a kiegészítéssel megszűnik.

Az egyéni választó körzetekben azok döntenek, akik a képviselőnek bizalmat szavaztak, mégpedig csak az a 70-80 ezer (országos EVK átlag) polgár, akik ebben a körzetben az adott jelöltre szavaztak

Ezt a bizalmi eljárást bárki kezdeményezheti, aki(k) elkezdi(k) gyűjteni az aláírásokat. Amennyiben EVK 10% azt aláírta, úgy ki kell írni az önkormányzati szavazást a helyijelölt visszahívhatóságáról.

A további procedúra le egyszerűsítésé és a költségek felesleges növekedésének elkerülése végett, a visszahívott képviselők helyett nem kell új választást kiírni, hanem a mindenkori jelölt megválasztáskor második (harmadik) legtöbb szavazatot kapott képviselő kerül a helyére!

Példák:

Ipszilon János, Alsómagas területi, önkormányzati képviselője ellen akar a nép visszahívási eljárást kezdeményezni.

Mivel EVK képviselőről van szó, itt két lehetőség is van! Az alsómagasi körzet polgárai (60-80 ezer szavazópolgár) elkezdik a 10%-os ajánlást összegyűjteni az eljáráshoz (6-8 ezer aláírás szükséges)

Miután ez megvan, beadják az ajánló íveket ellenőrzésre a helyi (helyi választási bizottság, területi választási bizottság) illetékes bizottságához!

A bizottság megállapítja, helyben hagyja az ajánlások szükséges mennyiségét és kihirdeti a visszahívhatósági szavazást. Mivel Alsómagasnak 60 ezer szavazatra jogosult lakosa van, igy minimum 30 ezer polgárnak kell részt vennie, ahhoz, hogy a szavazás érvényes legyen. A 30 ezer szavazatból minimum 15001igen szavazat szükséges, ahhoz, hogy Ipszilon János elveszítse képviselői jogosultságát és ezzel egyetemben 3 évre el legyen tiltva mindennemű állami és közigazgatási tevekénységtől.

Ipszilon János Alsómagas országgyűlési egyéni választókerületi képviselőként került be a parlamentbe és pártján belül fontos államigazgatási feladatot lát el. A választók elégedetlenek a munkájával és visszahívási eljárást akarnak ellene indítani:

Mivel országos politikát képvisel, így az egész ország választásra jogosult polgárjától is lehet a 10%-os ajánlást begyűjteni, majd ezeket az illetékes bizottságnál benyújtani (országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság) Ennek minimum 800 ezer aláírásnak kell lennie. Ezek hiánytalan és szabályos teljesítése után indulhat az országos aláírásgyűjtés melynek sikeréhez immáron minimum 4 millió szavazó kell és ezekből minimum 2 millió+1 igen szavazatnak kell összegyűlnie ahhoz, hogy Ipszilon János országos szinten (is) mandátumát elveszítse és 3 évig mindennemű állami és közigazgatási intézményben való tevekénységtől eltiltsák.

Ipszilon János Alsómagasi politikus nem indult egyéni körzetben, de pártja által listán jutott be a parlamentbe, ahol a pártja magas szintű államigazgatási pozícióval ruházta fel. Itt ugyanazon szabályok érvényesülnek, mint az EVK képviselő országos visszahívási eljárásánál.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A tévedések elkerülése végett szeretném nyomatékosan leszögezni, hogy itt semmiképpen nem „bosszúállásról" vagy valamiféle „boszorkány üldözésről" van szó.

Sokkal inkább egy olyan etikai folyamat kezdete, amely teljesen új alapokra helyezi a politikai morált és kötelességtudatot. Ez az elementáris követelmény, elengedhetetlen az ország sikeres igazgatásához, annak ipari, gazdasági és szociális fejlődéséhez.

 

Kiss Béla

A Magyar Alternatíva elnöke

 


Kommentek